Wanbetalers en Armoede in Den Haag Zuidwest

Meer huisuitzettingen, huiselijk geweld en armoede. De gevolgen van de crisis zijn zeer voelbaar in stadsdeel Den Haag Zuidwest. De Voedseluitdeelpunten, Parnassia, de reclassering en andere diensten hebben er steeds meer mee te maken.
"Er is veel armoede achter de deuren", zegt Carla Aarnoudse, chef van politiebureau Zuiderpark. Haar collega Pierre Mosk, chef van politiebureau Beresteinlaan, bevestigt haar waarneming.

Samen zijn ze bij de politie verantwoordelijk voor het gebied Zuidwest, ruim 100.000 bewoners. "In dit deel van de stad zijn de gevolgen van de crisis heel direct voelbaar," zeggen ze.
"De politie vermoedt dat de gestegen werkloosheid en het huidige beleid in veel gevallen tot spanningen en tot huiselijk geweld leidt. De aanpak van huiselijk geweld heeft de plaats gekregen in onze samenleving die het verdient. Helaas zie je dit geweld in ons gebied toenemen."

Door huurschulden en betalingsachterstanden neemt ook het aantal uitzettingen toe. "Laatst nog is een bij ons bekende persoon uit zijn huis gezet wegens een huurschuld. Zo iemand wordt vermeld in de briefing van ons politiekorps, zodat zij extra op hem kunnen letten. Die man moet toch weer aan geld zien te komen", legt Aarnoudse uit.
Bij de aanpak van overlast en incidenten werkt de politie in Zuidwest nauw samen met andere organisaties en bewoners. De reclassering en Parnassia voor geestelijke gezondheidszorg hebben zelfs een loket bij de politiebureaus. "Op deze manier komen degenen die worden aangehouden direct bij de reclassering terecht. Daarnaast gaat de reclassering ook preventief in gesprek met een aantal bij ons bekende personen om te voorkomen dat ze weer in de fout gaan. De eerste positieve resultaten daarvan zijn al zichtbaar."

Bron: Maaike Kraaijeveld Haagsche Courant